top of page

General terms and conditions

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Sinkovits Zsuzsanna Zsófia e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.zsuzsannasinkovits.com Webshopján (továbbiakban: Webshop) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. 

A Szolgáltató által üzemeltetett Webshop célja, hogy a Webshopon elérhetővé tett termékeket Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint Vásárló, hogy a www.zsuzsannasinkovits.com címen elérhető Webshop használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webshop által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

I. Szolgáltató adatai

  • Cégnév: Sinkovits Zsuzsanna Zsófia e.v.

  • Székhely: 1123. Budapest Greguss utca 12.

  • Adószám: 53150154-1-43 

  • Nyilvántartási szám: 56932012

  • Szerződés nyelve: magyar

  • Elektronikus elérhetőség: contact@zsuzsannasinkovits.com

  • Telefonos elérhetőség: +36 30 9575 405

  • Számlaszám: 11773092-00568038

II. Általános tudnivalók

​​Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található elektronikus piactéren (továbbiakban: Webshop) keresztül történik.

A Vásárló a Webshop használatával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, megértette, tudomásul vette és elfogadta.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Vásárló elfogadja. A hatályos ÁSZF a Webshop folyamatosan elérhető és tartalmazza a hatálybalépés napját. A Webshop használatára a használat napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

A Webshop teljes egésze - a Webshopon megjelenő szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek - szerzői jogvédelem alá tartoznak. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen tartalmi és formai elemek Sinkovits Zsuzsanna Zsófia kizárólagos tulajdonában állnak, annak használatára és felhasználására kizárólag Sinkovits Zsuzsanna Zsófia jogosult. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webshopon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a Webshop működését zavarni, vagy annak tartalmát módosítani.

A leszállított áru(k) a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában (tulajdonjogi kikötés) marad.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy Sinkovits Zsuzsanna Zsófia tulajdonosa a www.zsuzsannasinkovits.com oldalon megjelenő tartalmaknak.

bottom of page