top of page

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Sinkovits Zsuzsanna Zsófia e.v. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.zsuzsannasinkovits.com Webshopján (továbbiakban: Webshop) keresztül nyújtott, 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Elkertv.) 2. § a) pontja szerinti elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (továbbiakban: Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák. 

A Szolgáltató által üzemeltetett Webshop célja, hogy a Webshopon elérhetővé tett termékeket Szolgáltató üzletszerűen értékesítse.

Tájékoztatjuk, hogy Ön mint Vásárló, hogy a www.zsuzsannasinkovits.com címen elérhető Webshop használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az alábbi, a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív használója kíván lenni a Webshop által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az ÁSZF-et és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

I. Szolgáltató adatai

 • Cégnév: Sinkovits Zsuzsanna Zsófia e.v.

 • Székhely: 1222. Budapest Nagytétényi út 48-50.

 • Adószám: 53150154-1-43 

 • Nyilvántartási szám: 56932012

 • Szerződés nyelve: magyar

 • Elektronikus elérhetőség: contact@zsuzsannasinkovits.com

 • Telefonos elérhetőség: +36 30 9575 405

 • Számlaszám: 11773092-00568038

II. Általános tudnivalók

​​Jelen ÁSZF hatálya kiterjed Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a Honlapon található elektronikus piactéren (továbbiakban: Webshop) keresztül történik.

A Vásárló a Webshop használatával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, megértette, tudomásul vette és elfogadta.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Vásárló elfogadja. A hatályos ÁSZF a Webshop folyamatosan elérhető és tartalmazza a hatálybalépés napját. A Webshop használatára a használat napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

A Webshop teljes egésze - a Webshopon megjelenő szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek - szerzői jogvédelem alá tartoznak. A Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen tartalmi és formai elemek Sinkovits Zsuzsanna Zsófia kizárólagos tulajdonában állnak, annak használatára és felhasználására kizárólag Sinkovits Zsuzsanna Zsófia jogosult. A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Webshopon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, a Webshop működését zavarni, vagy annak tartalmát módosítani.

A leszállított áru(k) a vételár teljes kifizetéséig a Szolgáltató tulajdonában (tulajdonjogi kikötés) marad.

A Vásárló tudomásul veszi és elfogadja, hogy Sinkovits Zsuzsanna Zsófia tulajdonosa a www.zsuzsannasinkovits.com oldalon megjelenő tartalmaknak.

 

III. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A www.zsuzsannasinkovits.com Webshopon, Sinkovits Zsuzsanna Zsófia kerámia tervező kizárólagos szellemi tulajdonát képező kerámia tárgyak vásárolhatók meg.

 

Az egyes termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni a Webshopban. A termék információs oldala tartalmazza a termék méretét, legfőbb jellemzőit, illetve Szolgáltató egyéb megjegyzését termékével kapcsolatosan.

Megjegyzés: A Webshopban szereplő fotón látható termék nem lényeges módon eltérhet a megrendelés teljesítése során a Vásárló részére megküldésre kerülő terméktől. A kismértékű eltérések nem jelentik a Szolgáltató nem szerződésszerű teljesítését, emiatt szavatossági igényt, vagy a szerződésszegés jogkövetkezményeit érvényesíteni nem lehet.

IV. Rendelési információk

A megjelenített termékek a Webshopon keresztül, online rendelhetőek meg, futár által történő házhoz szállítással vagy személyesen a megrendelő, vagy meghatalmazottja általi átvétellel. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a házhozszállítás díját.

Amennyiben a Szolgáltató hibás árat tüntet fel a termék mellett, a tőle elvárható gondosság ellenére, és a termék ára annak általánosan elfogadott árától eltér, úgy a Szolgáltató nem köteles a terméket a hibás áron szolgáltatni, de köteles a megrendelés visszaigazolásában felajánlani a Vásárló részére a valós áron történő vásárlás lehetőségét. Amennyiben a Vásárló ezzel a lehetőséggel nem kíván élni, úgy megilleti a szerződéstől való egyoldalú elállás joga.

Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra. A részletes szállítási díjszabás a jelen szerződési feltételek része, a Szállítási feltételek bekezdés alatt. 

A Webshopban termékkategóriák szerint böngészhet a Megvásárolható termékek között. A felsorolt termékek mellett megtekintheti egy-egy termékek rövid leírását, árát, egyéb tulajdonságait, a teljesség igénye nélkül. Ha bővebb információt szeretne kapni a termékről, akkor kattintson a termék képére, nevére vagy a „minden részlet megtekintése” gombra. Ekkor a termék oldalára jut el, ahol a termékről részletesebb tájékoztatást kaphat. Amennyiben ennél részletesebb tájékoztatásra van szüksége, úgy a Szolgáltatói adatok között rögzített elektronikus email címen szíveskedjen felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

A rendelés menete

A. A „Kosárba” gombra kattintva a terméket a Kosárába helyezheti. Megadhatja a megrendelni kívánt termékek mennyiségét (melyet a későbbiek során, de a megrendelés véglegesítése előtt módosítani tud.)

B. A kosár tartalmát a Kosár ikonra kattintva ellenőrizheti, szerkesztheti. Lehetőség van arra, hogy megtekintse és módosítsa a tartalmát, a rendelés mennyiséget, valamint ki tudja választani az Önnek legmegfelelőbb fizetési és szállítási módot, illetve törölheti az adott tételt. Lehetőség van a kosár teljes kiürítésére is. Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, válassza a „vásárlás folytatása” menügombot (ekkor a kosárban lévő termékeket a rendszer megjegyzi). Ha a vásárlás mellett döntött, akkor a „Fizetés” gombot megnyomva véglegesítheti a megrendelését, majd a fizetési és szállítási adatok pontos megadása után, indíthatja az esetleges online fizetést. Megrendeléskor a Vásárló elfogadja rendelése végösszegét (összesítés), valamint az ÁSZF-et. E nélkül a megrendelés nem jön létre.

C. Miután véglegesítette rendelését a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy automatikus visszaigazolást, amely tartalmazza megrendelése adatait. A visszaigazoláson szerepel a megrendelés kódszáma, amelyre hivatkozni kell a megrendeléssel kapcsolatos bármely ügyintézés esetén.  Amennyiben 24 órán belül nem kap ilyen levelet, a rendszer nem fogadta el megrendelését. Ilyen esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, a már jelzett módon, a szolgáltatói adatok segítségével. Amennyiben a Vásárló rosszul töltötte ki a megrendelést és nem helyesen adta meg e-mail címét, úgy a Szolgáltató a megrendelését sem visszaigazolni, sem teljesíteni nem tudja. Szolgáltató a megrendelés nem helyes kitöltéséből eredő kellemetlenségért, kárért felelősséget nem vállal.

Miután elvégeztük megrendelésének feldolgozását, a megadott e-mail címére küldünk Önnek egy „Megrendelés elkészült” visszaigazolást. A termék kiszállítására csak ezt követően kerül sor.

A Felek közötti szerződés a Vásárló adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését, valamint a Megrendelés ikonra kattintás megerősítését követően, az automatikus visszaigazolás megérkezésével jön létre. A felek között ily módon létrejött szerződés magyar nyelvű, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, nem kerül rögzítésre és nem minősül írásba foglalt szerződésnek, magatartási kódexre nem utal. A szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, betartva a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

A megrendelésének folyamatát a megrendelés lezárásáig e-mail üzenetek formájában, illetve az esetleges házhozszállításnál a csomagkóddal követheti nyomon. Emellett minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal is azonosítható.

V. Regisztráció és adatkezelés

A Webshop használatához regisztráció nem szükséges. Ezzel kapcsolatos adatrögzítés nem történik. A megadott adatokat a Szolgáltató kizárólag a megrendelés teljesítéséhez használja fel és adja tovább szállítópartnerei részére. Innentől az adott szállító cég mindenkori hatályos ÁSZF-e a mérvadó.

VI. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon általában 10-17 óráig történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül megrendelésre 0-24 óráig van lehetőség, de ha az munkaszüneti napon történik, csak az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra a megrendelés. Az elfogadott megrendelés teljesítési határideje, a visszaigazolástól számítva a készleten lévő termékek esetében 2 - 5 munkanap. Abban az esetben, ha a termék nincs készleten, úgy a várható szállítási időről a Szolgáltatói elérhetőségben megadott e-mail címen érdeklődhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelt termék rajta kívül álló okok (vis maior) miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás, késedelem miatt.

VII. A megrendelt termék ellenértékének és a házhoz szállítás díjának fizetésének módja

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A megrendelt termék fizetésének módja
 

 • Bankkártyával történő online fizetés a következő, érvényes és hatályos bankkártyák tulajdonosai számára lehetséges bankkártyával a Stripe rendszerén keresztül: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, American Express.
   

 • Személyesen történő teljesítés: Ez esetben Ön a Szolgáltató Studiójában készpénzben fizeti meg a termék vételárát.
   

A Webshop elektronikus fizetési szolgáltatója a Stripe. A fizetési szolgáltató saját, egyéni üzletszabályzatában garantálja a fizetés biztonságát, sikerességét. A Webshop szolgáltatója az Ön kártyaadatait nem kapja és nem kezeli azokat. A Szolgáltató kizárja felelősségét az online fizetési szolgáltatás használatából eredő esetleges hibákból és kényelmetlenségekből. Ha fizetése közben hibát tapasztal kérjük, forduljon hozzánk, számlavezető bankjához vagy a Stripe ügyfélszolgálatához.
 

Amennyiben a Vásárló a bankkártyás fizetést választotta a megrendelésben és a megrendelt termékek ára a megrendelés visszaigazolását követő 5 munkanapon belül nem kerül kifizetésre (a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra), úgy a Szolgáltató mentesül az ajánlati kötöttség alól és nem köteles a megrendelés teljesítésére.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló e-mail alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a csomag tartalmazza.

VIII. Szállítási információk

A Webshopon kiválasztott és megrendelt Terméket a Szolgáltató a Vásárlónak e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő időpontig szállítja ki a Vásárló által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

A házhozszállítást belföldön a GLS futárszolgálat és a Magyar Posta Zrt. csomagküldő szolgáltatásaival vehetőek igénybe.

 

A megrendelt Terméket a Szolgáltató a megrendelést követő visszaigazoló e-mailben meghatározott szállítási időn belül köteles szolgáltatni, a szállítási idő a vételár teljes kiegyenlítését követő nap kezdődik. A szállítás fuvarozó cég igénybevételével történik. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megrendelt Termék rajta kívül álló okok (vis maior) miatt történő előzetes bejelentés nélküli változás, késedelem miatt. Erről azonban minden esetben értesíti a Vásárlót.

Kizárólag abban az esetben rendelje meg a kívánt Terméket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudja fizetni annak díját a futárnak. Az át nem vett, visszaküldött csomagok esetében a szállítás és visszaszállítás díját a Vásárlóra terheljük, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő kiegyenlítése esetén áll módunkban ismételten elindítani. 

A Vásárló köteles a kiszállítás vagy átvétel időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a csomagot átvenni és az átvételi elismervényt aláírni. Hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak ezt követően nem áll módjában elfogadni.

 

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a Webshopon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt Termék(ek) vételárát nem befolyásolja.

IX. Személyes átvétel

Személyes átvétel esetén külön szállítási díj nem kerül felszámításra. A személyesen megrendelt Termék(ek) átvételének a címe:

1222 Budapest Nagyttényi út 48-50.
Nyitva tartás: előzetes e-mail egyeztetés alapján

Amennyiben a személyes átvétel helye megváltozna, a Szolgáltató erről elektronikus levélben, vagy telefonon értesíti a Vásárlót.

X. Elállás joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 45/2014. kormányrendelet szabályozása értelmében a jelen pont rendelkezései kizárólag a fogyasztónak minősülő vásárló esetében alkalmazhatóak. A Vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt, bontatlan csomagolású, sértetlen Terméket. Amennyiben a Vásárló él elállási jogával, úgy ezt a Szolgáltatóval egyértelmű írásbeli nyilatkozatban köteles közölni (postán ajánlott tértivevényes küldeményben, vagy e-mailben). Az elállási nyilatkozatot elektronikus mód választása esetén, a jelen ÁSZF 1. Szolgáltatóra vonatkozó fejezetében rögzített e-mail címre kell megküldeni a fenti határidőn belül.

Az elállási nyilatkozatban meg kell adni a megrendelésben szereplő minden adatot, a megrendelés kódszámát, illetve a megrendelésnek és a Termék kézhezvételének az időpontját. Ezek hiányában, vagy ha egyéb okból a Szolgáltató nem tudja beazonosítani, hogy az elállási nyilatkozat mely megrendelésre/vásárlóra/termékre vonatkozik és határidőben benyújtásra került-e, úgy az elállási nyilatkozatot nem tudja elfogadni.

A Szolgáltató az elállási nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles azt visszaigazolni a Vásárló felé. A Vásárló elállása esetén a megrendelt Terméket köteles elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül a Szolgáltatónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége a Vásárlót terheli.

Amennyiben a Vásárló elállási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat kézhezvételét követő 14 napon belül köteles a Szolgáltató a Vásárlónak az általa teljesített fizetéseket visszatéríteni, beleértve a szállítás díját is. Ez alól kivétel, ha a Vásárló olyan fuvarozási módot választott, amely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozástól eltérő. A Szolgáltatónak a visszafizetési kötelezettségét mindaddig nem kell teljesítenie, amíg a szolgáltatott Terméket vissza nem kapta, vagy amíg a Vásárló hitelt érdemlő igazolását a Termék visszaküldéséről nem kapta meg. A két időpont közötti eltérés esetén a Szolgáltató a korábbi időpontot kell, hogy figyelembe vegye.

Elállás esetén a Vásárló köteles, a Termékek biztonságát, sérülésmentességét megfelelően biztosító csomagolásban (legalább olyan csomagolásba, amelyben az ő részére kézbesítve lett), ajánlott küldeményként visszaküldeni a Szolgáltató részére. A visszaküldés költségeit a Vásárló viseli. Elállás esetén a Vásárló a termékkel együtt a vonatkozó számlát is köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni.

Szolgáltató követelheti a Vásárlótól a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését. Ezért kiemelten ügyeljen a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése a Vásárlót terhelik.

Nem illeti meg a Vásárlót az elállási jog:

 • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet kifejezetten a Vásárló kérésére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra. (pl. egyedi kerámia tárgyak, vázák stb.)

XI. Panaszok intézése

A Vásárló a Termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait, panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Név: Sinkovits Zsuzsanna Zsófia e.v.
Levelezési cím: 
1123. Budapest Greguss utca 12.
Telefonszám: +36 30 9575 405
E-mail cím: contact@zsuzsannasinkovits.com

A panaszok elintézéséhez szükséges, hogy a Vásárló közölje a kérdéses megrendelésben feltüntetett minden adatot, beleértve a megrendelés visszaigazolt kódszámát, hogy Szolgáltató azonosítani tudja a panasszal érintett teljesítést.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, megvizsgálja és tájékoztatja álláspontjáról a Vásárlót, illetve lehetőség szerint orvosolja a panaszt. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, írásban meg kell küldenie a Szolgáltató részére a panaszát. A Szolgáltató az írásbeli panaszokat 5 munkanapon belül megvizsgálja és megválaszolja, válaszát indokolja.

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál (www.nfh.hu) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése:

Online Vitarendezési Platform:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon:06 (1) 488 21 31

Szolgáltató a panaszokra vonatkozó levelezéseket 3 évig megőrzi.

XII. Egyéb rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételekben (ÁSZF) nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Webshop és a Termékek árainak módosítása


A Szolgáltató a Webshop tartalmát folyamatosan frissíti, és termékeinek árait módosíthatja. A Webshopon forgalmazott termékek árai a módosítás Webshopon történő közzétételét követően lép hatályba, és a módosított ár csak a módosítást követő tranzakciókra érvényes.

Technikai korlátok


A Webshopon történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webshop működését és a vásárlást.

bottom of page